Aktivovat plnou verzi

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Aktivovat plnou verzi

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Aktivovat plnou verzi.

 

Při prvním spuštění programu po instalaci je uživatel vyzván k vložení Licenčního klíče. Pokud jej nezadá, tak program funguje jako Demo verze. Tato funkce umožňuje i dodatečně klíč zadat a program si aktivovat. Všechna data případně uložená v demoverzi v programu zůstanou.

 

Zákazník má již např. aktivní základní verzi L3 pro tři vozidla a dokoupil si rozšíření licence L10 pro 10 vozidel. V tom případě stačí zde zadat aktivační klíč novější licence a program se na tuto novou verzi takto "rozšíří" - bez jakékoliv přeinstalace.