Archiv

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Archiv tuzemských cestovních příkazů

 

Tato databáze slouží pro archivaci zpracovaných a zaúčtovaných cestovních příkazů. Umožní hotové cestovní příkazy "odložit". V přehledu cestovních příkazů pak zůstanou jen ty, se kterými je potřeba ještě něco udělat. Archiv též zamezí neoprávněné manipulaci s daty.

 

Aby bylo možné příkaz do archivu uložit, musí být ve stavu "Dokončeno", případně musí být schválený.

 

Do okna "Archiv" lze cestovní příkazy přesunout dvěma způsoby:

jednoduše přetažením myší z okna s přehledem příkazů (Tuzemské cestovní příkazy), musíte mít samozřejmě vedle sebe otevřená obě okna

nebo automaticky po exportu příkazů do souboru xml. Funkce pro export je dostupná v lokálním menu v seznamu cestovních příkazů - "Doplňkové funkce > Export do XML souboru" nebo klávesa F9.

 

V archivu lze cestovní příkazy prohlížet, tisknout nebo seznam vyexportovat do Excelu.

 

V případě potřeby je možné cestovní příkaz vrátit zpět do seznamu (opět přetažením myší mezi oběma okny).