Archivace a obnova dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Archivace a obnova dat ze zálohy

 

Archivaci (zálohování) vašich dat provádějte pravidelně, předejdete tím jejich možné ztrátě.

 

Funkce pro archivaci a obnovu dat jsou k dispozici přímo v programu v menu "Nástroje" > ikony "Vytvořit zálohu" a "Obnovit ze zálohy". V dialogu, který se zobrazí, vyberete složku, do které se archivační soubor uloží, a zadáte název souboru. Proces archivace spustíte kliknutím na Uložit. Pro obnovu dat postupujte opačně. Vyberte soubor s daty (se zálohou) a klikněte na Načíst.

 

Pokud používáte vlastní MS SQL Server, můžete zálohovat a obnovovat ze zálohy pomocí "Management studia".

 

POZOR

 

V archivačním souboru jsou uložena vždy všechna data z programu SPZ 2021.

 

Pokud provedete obnovou dat ze zálohy, nahradí se veškerá data evidovaná aktuálně v programu SPZ 2021 daty obsaženými v archivačním souboru, To znamená, že nevratně ztratíte veškeré záznamy, které byly provedené v době mezi archivací a obnovou dat.  

 

Proto archivaci provádějte pravidelně a v přiměřených intervalech a vždy do nového souboru (nepřepisujte soubory se starou zálohou).