Sazby

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Bezpečnostní přestávky

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Bezpečnostní přestávky.

 

Pro kontrolu bezpečnostních přestávek je nejprve zvolit zdroj dat (běžnou nebo GPS knihu jízd), kontrolovaný rok a kliknout na "Vyhledat".

 

V tabulce se zobrazí jízdy, které odpovídají následujícím kritériím:

 

- jízdy delší než 4,5 hodiny

- bloky delší než 4,5 hodiny, kde jsou přestávky kratší než 15 minut sloučené s jízdami

- dvě jízdy s přestávkou 15 až 30 minut delší než 4,5 hodiny