Běžná kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Běžná kniha jízd kniha jízd

 

Okno s Běžnou knihou jízd se otevřete buď kliknutím na příslušnou ikonu z menu Kniha jízd a nebo kombinací kláves Alt+B . Je určena k evidenci jízd - má vazbu na cestovní náhrady, vyúčtování soukromě ujetých kilometrů, přehledy, atd.

 

Veškeré funkce dostupné v knize jízd lze vyvolat v místním menu kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru okna.