Celková

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Celková statistika za vozidla

 

Nachází v menu Statistika - Celková.

 

Ve spodní části okna je třeba zvolit sledované období (případně vyfiltrovat "Pouze aktivní vozidla") a potvrdit volbou "Spočítat". V tabulce jsou zobrazeny údaje o provozu všech vozidel, ke kterým má přihlášený uživatel přístupové právo. V přehledu je zahrnuta Běžná kniha jízd, Testovací kniha jízd, Náklady na PHM, Ostatní náklady, GPS kniha jízd, Pronájem a Pojištění a leasing.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.