Celkový přehled

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Celkový přehled

 

Celkový přehled rezervací  (verze A i B) zobrazí všechny rezervace, vždy za zvolený měsíc a všechna vozidla, ke kterým má uživatel přístupová práva.

 

V přehledu je možné rezervace vytvářet a neschválené rezervace mazat (použijte lokální menu). Správce rezervací může vytvářet rezervace pro uživatele, ke kterým má přístup.