Za cenu pronájmu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Za cenu pronájmu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za cenu pronájmu.

 

Tuto funkci použijte v případě, že pro vyúčtování soukromých kilometrů máte stanovenou pevnou sazbu (cenu) za kilometr. Tuto sazbu nastavte v kartě vozidla, záložka základní údaje (Pronájem vozidla, cena za kilometr).

 

Ve formuláři zadejte období, které chcete vyúčtovat a klikněte na "Spočítat". Výsledkem jsou dvě tabulky - jedna za řidiče (bez ohledu na to, kolika vozidly jel soukromě v daném období), druhá za vozidla (bez ohledu na to, kolik řidičů jelo vozidlem soukromě) - kde najdete částky za úhradu soukromých kilometrů. Částka se spočítá jako násobek soukromých kilometrů a sazby za kilometr .

 

Tabulky je možné pro další zpracování vyexportovat nebo přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X).