Cestovní příkazy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Cestovní příkazy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Cestovní příkazy.

 

Jedná se o kontrolní funkci, která po výběru roku a kliknutí na "Vyhledat" zobrazí cestovní příkazy, které byly schválené po začátku pracovní cesty.