Souhrn

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Souhrn cestovních příkazů

 

Souhrn nákladů na pracovní cesty za jednotlivé uživatele a zvolené období.