Výdaje

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Výdaje

 

Přehled všech jednotlivých výdajů za všechny cestovní příkazy za zvolený rok.