Denní nájezd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Denní nájezd

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Denní nájezd.

 

Po zadání roku, měsíce, kontrolovaného limitu a volby zdroje dat se zobrazí tabulka, ve které jsou pro všechna vozidla porovnané nájezdy kilometrů v jednotlivých dnech se zadaným limitem. Nájezd menší než limit je zelený, vyšší nájezd je červený.

 

Data se zobrazí automaticky při změně vstupních parametrů.

 

Tabulku je možné pro další zpracování vyexportovat nebo přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X).