Počet dnů EU / zbytek světa

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Počet dnů EU / zbytek světa

 

Přehled "Počet dnů EU / zbytek světa zobrazí přehled dnů strávených na pracovních cestách v jednotlivých zemích, odděleně pro EU a zbytek světa.