Počet dnů v zahraničí

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Počet dnů strávených v zahraničí

 

Přehled "Počet dnů v zahraničí" zobrazí u všech pracovníků (ve zvoleném roce a měsíci) dny, kdy byli v zahraničí. Výpočet vychází ze zahraničních cestovních náhrad.