Dodavatelé

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Dodavatelé

 

V menu Náklady - Dodavatelé je možnost vytvořit si vlastní databázi svých dodavatelů.

 

Dodavatele můžete evidovat např. u každého nákladu na vozidlo. Ve sloučených databázích pak můžete rychle zjistit, kolik jste konkrétnímu dodavateli zaplatili např. na opravách za zvolené období.