E-mail / WEB

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavení e-mailu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - E-mail / WEB.

 

Záložka Odesílání e-mailů ze SPZ slouží pro nastavení e-mailového účtu, který se bude používat pro zasílání veškerých e-mailových notifikací (e-mailový účet si musíte nejprve vytvořit, např. ve tvaru spz@vasedomena.cz). K dispozici jsou tři možnosti - SMTP Server, Outlook přihlášeného uživatele (doporučujeme nepoužívat) a nebo Microsoft Exchange - EWS. Po nastavení e-mailu je možné otestovat správné nastavení v části "Testovací e-mail".

 

V části "Zápatí e-mailu" lze nadefinovat zápatí, které se zobrazí v žádosti o schválení cestovního příkazu, vyúčtování pracovní cesty a žádosti o rezervaci vozidla.

 

Pokud používáte schvalování cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest a máte modul pro schvalování pomocí notifikačních e-mailů, budete potřebovat další dvě záložky - Externí zpracování žádostí - schválení a Externí zpracování žádostí - vyúčtování. Zde se nadefinují dvě e-mailové adresy - jedna pro schvalování, druhá pro zamítání. E-mailové účty si musíte nejprve vytvořit, např. ve tvaru schvaluji@vasedomena.cz a zamitam@vasedomena.cz. Ve spodní části záložky můžete kontrolovat Obsah e-mailové schránky.

 

Záložka HTTP download slouží pro nastavení Proxy Serveru pro stahování kurzů z České národní banky (pro zahraniční cestovní náhrady a náklady). pokud Proxy Server nepoužíváte, ponechte původní nastavení (a pouze otestujte zda se kurzy stahují při použití Verze 1 nebo Verze 2).

 

Na záložce Archiv odeslaných e-mailů najdete přehled veškerých e-mailů odeslaných z programu SPZ.