Filtry

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Filtry

 

V jednotlivých databázích programu můžete data filtrovat podle zadaných kritérií (obdobně jako v programu Excel). Filtry jsou dostupné automaticky, stačí najet myší na pravý okraj názvu sloupce (záhlaví), podle kterého chcete filtrovat a kliknout na šipku, která se zobrazila.

 

Ve spodní části okna se zobrazí informace o právě použitém filtru. Klikáním na "zaškrtávací" políčko můžete filtr jednoduše deaktivovat a znovu spustit. Řádek pro editaci filtru odstraníte kliknutím na "křížek".

 

Kliknutím na "Upravit..." se zobrazí dialog pro editaci nastavení filtru, jeho uložení pro další použití (Ulož jako), otevření již uloženého filtru (Otevřít) a spuštění (Ok, Aplikovat).

 


Původní nastavení programu můžete obnovit v menu Nástroje - Obnovit nastavení s následným  restartem programu. Pokud Obnovení nastavení provede Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe.