Údaje o firmě

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Údaje o firmě

 

Karta s těmito údaji se nachází v menu Základní databáze.

 

Povinně se musí zadat "Název Firmy" a dále správně označit  "Typ společnosti". Podle tohoto označení program zvolí odpovídající pravidla a způsob výpočtu při zpracování Cestovních náhrad. Ostatní údaje jsou nepovinné.

 

Evidence více firem

Chcete-li v programu evidovat více firem, jděte na záložku "Nastavení", ikona "SPZ" a zaškrtněte volbu "Zobrazovat při startu seznam firem". Při dalším startu programu se jako první zobrazí okno pro výběr firmy, se kterou budete pracovat. Další firmu do programu vložíte tak, že v okně se seznamem firem použijete lokální menu a funkci "Přidat" (nebo stiskněte klávesu F2).

 

Upozornění: licence programu je dána celkovým součtem všech evidovaných vozidel a zařízení (součet ze všech evidovaných firem).