Frekvence

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Frekvence

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Frekcence.

 

Po zadání roku, měsíce,výběru zdroje dat, volby vozidel ("zaškrtávátko" Ano/Ne u vozidla) a kliknutím na "Spočítat" se na záložce Frekvence zobrazí navštívená místa (důvody...) včetně počtu, kolikrát jste na daném místě byli.