Globální trasy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Globální trasy

 

Globální trasy jsou další pomocná databáze pro ukládání předpřipravených tras. Databázi vyvoláte na pracovní plochu z menu Kniha jízd - Globální trasy nebo kombinací kláves Ctrl+G. Pokud je program SPZ® nainstalovaný na síti, tak jsou globální trasy shodné a dostupné pro všechna vozidla zapsaná v programu. Doplňkové a pravidelné trasy přísluší vždy jednomu konkrétnímu vozidlu.

 

Ovládání databáze Globální trasy  je stejné jako u ostatních databází programu. Jednotlivé trasy lze vkládat do knih jízd pouhým přetažením myší.