Načítání

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Načítání dat GPS

 

Program SPZ® podporuje možnost načítání dat různých systémů GPS. Ve standardním provedení je připravena "universální" možnost načítat data ve formátu ".XML". Pokud vámi používaný systém GPS dokáže vyexportovat soubor v tomto formátu se shodnou strukturou dat, kterou program SPZ® podporuje, tak je možno tímto způsobem data importovat a dále zpracovávat. Po kliknutí na ikonu Načíst GPS data se zobrazí dialog pro výběr souboru pro načtení.

 

Pro správné "přiřazení" a následné korektní načítání GPS dat k vozidlu je třeba předem v databázi Seznam vozidel na kartě vozidla zadat odpovídající údaj v položce  "Identifikátor GPS modulu". Toto je informace, která při načítání v programu jednoznačně definuje vazbu GPS jednotky na konkrétní vozidlo. Pokud se ve vozidle provádí identifikace řidiče, je potřeba zadat v kartě uživatele identifikátor Dallas čipu (RFID karty nebo jiného identifikačního prostředku).

 

Jsou připraveny i speciální modifikace programu pro konkrétní GPS systémy. Seznam podporovaných GPS systémů se neustále rozšiřuje, pro ověření možnosti načítání dat kontaktujte naší technickou podporu.

———————————————————————

 

Pro sledování vozidel doporučujeme GPS ONI systém. Pro komfortní zpracování dat z těchto jednotek máme upravenou verzi programu SPZ ONI. Tyto jednotky také dodáváme.