Grafický přehled vozidla

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Grafický měsíční přehled vozidla

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Grafický přehled. Zvolte knihu jízd, vozidlo, rok a měsíc a klikněte na "Spočítat". V tabulce získáte přehledné zobrazení jízd vozidla s barevným rozlišením služebních a soukromých jízd. V levé části tabulky jsou ujeté kilometry a čas strávený jízdou.

 

Pro další využití získaných údajů je možno statistiku uložit (jako obrázek).