Nápověda

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nápověda

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Návod.

 

Zobrazí manuál k programu, který je k dispozici on-line, na adrese https://milk.cz/Download/Help/index.html.