Hromadné smazání dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Hromadné smazání dat

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Hromadné smazání dat.

 

Funkci lze použít v případech, kdy je potřeba smazat např. celou knihu jízd nebo všechny nákladové položky vozidla. Stačí označit vozidlo/vozidla, zvolit požadovaný rozsah datumů, vybrat požadované databáze a potvrdit volbu Vymazat data.

 

Pozor!

Mazání je definitivní, nelze se nijak vrátit. Proto důrazně doporučujeme před mazáním nejdříve vytvořit Archiv dat a patřičně celý postup zvážit.