Import

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Import XLSX

 

Další možností importu dat do SPZ (kromě načítání tankovacích karet a dat z GPS jednotek) je načítání souborů ve formátu xlsx (Excel). Načítat lze seznam vozidel, knihu jízd náklady, zakázky a stavy tachometru a zbytky v nádrži na konci měsíce. Importovat lze hromadně i dokumenty k vozidlům (např. zelené karty zasílané pojišťovnami elektronicky).

 

Poznámky k importu:

 

Seznam vozidel:

se seznamem vozidel se vloží i řidiči a střediska

při importu se kontrolují duplicity (podle registrační značky)

 

Kniha jízd:

pokud xls soubor obsahuje jízdy vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést

při importu se nekontrolují duplicity

 

Import dokumentů k vozidlům

 

Náklady:

vkládat je možné jak nákupy pohonných hmot, tak ostatní náklady

pokud xlsx soubor obsahuje náklady vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést

jestliže se importují náklady mimo pohonné hmoty, vloží se do nákladové skupiny "Nezařazeno"

při importu se nekontrolují duplicity

 

Zakázky:

doplní se evidence „Zakázky“ v menu „Základní databáze“

při importu se kontrolují duplicity (a případně aktualizuje popis)

 

Stavy tachometru a zbytky v nádrži na konci měsíce:

stavy tachometru slouží pro synchronizaci kilometrů zaznamenaných pomocí GPS a tachometru

evidence zbytků v nádrži zpřesní výpočet průměrné spotřeby v měsíci

při importu se kontroluje existence registračních značek vozidel

 

Vzorové soubory pro import si můžete stáhnout zde.

 

K dispozici je i import dalších tankovacích karet a nákladů.