Kalkulace paušálů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Kalkulace paušálů

 

Nachází v menu Statistika - Kalkulace paušálů.

 

Pokud chcete uplatňovat "paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem", můžete použít tuto statistiku. Přehledně zobrazí vozidla, u kterých je použití "paušálu" nejvýhodnější.

 

Paušální výdaje lze použít pro maximálně tři vozidla ve firmě, v průběhu kalendářního roku není možné způsob uplatnění nákladů měnit.