Kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Knihy jízd v programu SPZ®

 

V programu SPZ® je možnost sledovat pro každé vozidlo tři, na sobě zcela nezávislé, ale navzájem propojené knihy jízd:

 

Běžnou - výsledná kniha jízd, je propojená s cestovními náhradami, s vyúčtováním soukromě ujetých kilometrů služebním vozidlem, atd.

Testovací - pracovní kniha jízd, slouží na pokusy, obsahuje generátor pro sestavení

GPS - slouží pro archivaci knih jízd zaznamenaných pomocí GPS