Schvalování knihy jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Schvalování knihy jízd

 

Dialog pro elektronické schvalování běžné knihy jízd vyvoláte kliknutím na ikonu "Schvalování knihy jízd" nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F11.

Uživatel, který bude schvalovat knihy jízd musí nastavená příslušná oprávnění v kartě uživatele - na záložce "Povolené funkce > Schvalování knihy jízd" a dále musí mít přístup k příslušnému vozidlu (záložka "Přístup k vozidlům").

 

Postup schválení:

 

vyvolejte dialog pro schválení knihy jízd

vyberte si vozidlo, jehož knihu chcete schválit

klikněte do pole s měsícem, který chcete schválit

stiskněte klávesu F2 pro schválení

do příslušného měsíce se doplní datum a jméno schvalujícího

 

Pro schválení je též možné použít lokální menu dostupné pod pravým tlačítkem myši (klikněte pravou myší v řádku s příslušným vozidlem a měsícem). Lokální menu obsahuje funkce pro schválení a odvolání schválení (odvolat může pouze "Administrator"), dále funkci "Info" (ujeté kilometry, nakoupené pohonné hmoty, úhrada za soukromé kilometry...) , a funkce pro export tabulky. Pro zjednodušení je též možné skrýt jednotlivé měsíce.