Kódy zboží

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Kódy zboží

 

Databáze číselných kódů zboží, jejich přiřazení konkrétním položkám a nákladovým skupinám je dostupná v menu Náklady - Kódy zboží.

 

Evidence kódů zboží je nezbytná pro správné členění nákladových položek při načítání souborů tankovacích karet. V případě, že by poskytovatel tankovacích karet přidal nový kód a začal ve svých výpisech používat novou položku, tak je nezbytně nutné ji v této databázi před načítáním správně přidat.