Kontrola termínů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Kontrola termínů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Kontrola termínů.

 

U každého vozidla je možno na jeho kartě zadávat termíny technických prohlídek a emisí, splátky pojištění, leasingu, pravidelné servisní prohlídky apod. Stejně tak je na kartě uživatele připravena záložka Termíny, na které je možno evidovat termíny např. zdravotních prohlídek, profesních zkoušek atd.

 

Pro zobrazení termínů je potřeba zvolit kontrolované období a kliknout na Zkontrolovat. Na záložce Vozidla se zobrazí termíny evidované u vozidel, záložka Uživatelé zobrazí termíny u uživatelů.

 

Program SPZ umožňuje automatické zasílání upozornění na procházející termíny (k tomu je nutný doplněk k programu, viz Ceník). Na záložce Parametry pro automatické odesílání se nastavují e-mailové adresy příjemců zpráv a to, zda program bude upozorňovat i na prošlé nesplněné termíny. V seznamu procházejících termínů jsou vždy uvedené termíny v rozsahu datum odeslání e-mailu a 30 dnů dopředu.

 

Pro zasílání e-mailů je nutné mít nadefinovaný e-mailovou adresu pro odesílání zpráv, viz nastavení e-mailů.