Leasingové společnosti

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Leasingové společnosti

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Základní databáze - Leasingové společnosti. Tato část programu umožňuje přehledně evidovat všechny potřebné údaje o leasingových společnostech, jejichž služby firma využívá. Údaje zde evidované se následně využívají i pro práci se záznamy na záložce "Pojištění & leasing" na kartě vozidla viz. Seznam vozidel.