Limity

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Úhrada za soukromé km & limity soukromých kilometrů

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Přehledy - Limity.

 

Po zadání požadovaného roku, měsíce a kliknutím na tlačítko "Sestavit" se zobrazí tabulka s přehledem řidičů. U každého řidiče je přehled soukromých kilometrů ujetých v jednotlivých měsících, úhrada a údaj o ročním limitu (a o zbývajících kilometrech do limitu).

 

Limit se nastavuje v "Kartě uživatele", záložka "Doplňkové údaje". Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".

 

Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.