Limity řidičů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Limity ujetých kilometrů - řidiči

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Limity řidičů. Zvolte, zda chcete vycházet z Běžné nebo GPS knihy jízd a zvolte požadovaný rok. Statistika se počítá automaticky, tak jak měníte vstupní parametry.

 

V tabulce vidíte přehled ujetých kilometrů řidiči v jednotlivých měsících a jejich porovnání s nastaveným limitem (nastavuje se v Kartě uživatele). Měsíce, kdy byl limit překročený, jsou barevně zvýrazněné.

 

Dále zde vidíte nastavené limity, kvartální přehled a zobrazení překročení limitů.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.