Lokální menu v ZCP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Lokální menu v cestovních příkazech

 

Lokální menu vyvoláte kliknutím pravou myší v okně "Tuzemské cestovní příkazy".

 

Přidat (F2): přidá nový cestovní příkaz

Opravit (Enter): otevře cestovní příkaz pro úpravy

Kopie cestovního příkazu (Ctrl+F2): vytvoří kopii cestovního příkazu pro jiného uživatele (případně pro sebe na jiný den)

Kopie pro spolujezdce (Alt1F2): vytvoří kopii cestovního příkazu pro uživatele uvedení v záložce "Spolucestující" (interní)

Smazat (Del): smaže vybraný cestovní příkaz

Tisk (Ctrl+P): vytiskne cestovní příkaz. V dialogu pro tisk si můžete vybrat, které části příkazu a vyúčtování chcete vytisknout. Pokud označíte více cestovních příkazů (zaškrtávátko "Označovat více záznamů" ve spodním okraji okna) vytisknou se označené příkazy najednou.

 

 

Doplňkové funkce

Nastavit jako dokončeno (Ctrl+D): označí cestovní příkaz jako dokončený

Otevřít v Excelu (Ctrl+X): otevře obsah okna se seznamem cestovních příkazů v Excelu

Exportovat (Ctrl+E): vyexportuje obsah okna se seznamem cestovních příkazů do Excelu

Roztřídit, sloupce přenastavit, optimalizovat šířku sloupců, Načíst/uložit rozložení sloupců: viz ovládání programu

Přepočítat vše: přepočítá všechny cestovní příkazy za zvolený rok (dá se využít např. při špatně zadaných sazbách stravného)

Export do XML souboru (F9): pro přenos zpracovaných cestovních náhrad je možné data vyexportovat do souboru ve formátu XML. V dialogu, který se zobrazí, zadejte parametry pro export a umístění souboru s daty. V souboru jsou u každého příkazu uvedené všechny položky.

 

 

 

Co dělá statistika?