Města, důvody

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nejčastější města a důvody

 

Pro rychlejší a snadnější vytváření cest v knize jízd, případně cestovních příkazů, máte možnost si předem zapsat místa odkud a kam nejčastěji jezdíte a hlavní důvody vašich cest. Pro vkládání, mazání a opravování záznamů platí totéž co v ostatních databázích programu.

 

Okno pro zadávání nejčastějších měst u důvodů se nachází v menu Kniha jízd- Funkce - Města, důvody (Ctrl+F1). Zde máte možnost předdefinovat si ke každému vozidlu libovolný počet míst odkud jezdíte, kam jezdíte a proč. Tato místa a důvody se budou nabízet při vkládání jízd nebo vytváření cestovních příkazů.

 

Seznam se vytváří pro každé vozidlo samostatně. Administrátor má možnost seznam předdefinovat pro všechny uživatele formou vytvoření/načtení textového souboru. Po instalaci je v programu předdefinovaná řada důvodů, které je možné smazat či upravit.