Mimo PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady na vozidlo mimo PHM

 

Databázi pro přehlednou evidenci nákladových položek bez zobrazení položek za PHM lze vyvolat z menu Náklady - Mimo PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+X.

 

Formulář pro zadání nákladové položky vyvoláte stisknutím klávesy F2, nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Náklady na vozidlo mimo PHM volbou "Přidat". V tomto okně jsou zobrazeny všechny nákladové položky mimo nákupů PHM, lze je zde zadávat i opravovat.

 

V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci. Před zadáváním údajů doporučujeme zkontrolovat databáze Skupiny nákladů a Dodavatelé.