Místo a doba pobytu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Místo a doba pobytu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Místo a doba pobytu.

 

Po zadání časového období, výběru zdroje dat a kliknutí na "Spočítat" se zobrazí místa pobytu (položka Kam v knize jízd), počet výskytů a čas strávený v místě.

 

V prostřední části tabulky je přehled vozidel, která byla na zvoleném místě.

 

Pravá část tabulky zobrazí jednotlivé jízdy zvoleného vozidla (na vybrané místo), včetně času stráveného na místě a řidiče, který jízdu uskutečnil.

 

Data se aktualizují automaticky po výběru jiného místa nebo vozidla.