Načíst zálohu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Načíst zálohu

 

Funkce pro obnovu dat jsou k dispozici v menu Nástroje - Obnovit ze zálohy.

 

V dialogu, který se zobrazí, vyberete archivační archivační soubor uloží a Kliknete na tlačítko Načíst.

 

Pokud používáte vlastní MS SQL Server, budete nejprve dotázáni na uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k serveru. Případně můžete obnovu provádět pomocí "Management studia".

 

POZOR

 

V archivačním souboru jsou uložena vždy všechna data z programu SPZ 2021. Pokud provedete obnovou dat ze zálohy, nahradí se veškerá data evidovaná aktuálně v programu SPZ 2021 daty obsaženými v archivačním souboru, To znamená, že nevratně ztratíte veškeré záznamy, které byly provedené v době mezi archivací a obnovou dat. Proto archivaci provádějte pravidelně a v přiměřených intervalech a vždy do nového souboru (nepřepisujte soubory se starou zálohou).