Načíst soubor PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Načítání souborů s tankováním

 

Slouží pro načtení a zpracování údajů o tankování a dalších platbách provedených "tankovacími" kartami. Jednotlivé nákupy se přiřadí k příslušným vozidlům, zobrazit je pak lze všechny najednou, nebo odděleně pohonné hmoty a ostatní náklady.

 

První načtení souboru

 

Uživatel s oprávněním načítat soubory platebních karet naleznete tuto funkci v menu Náklady - Načíst soubor PHM (Ctrl+N). Po výběru typu souboru tankovací karty tlačítkem Otevřít soubor budete nasměrováni k vyhledání souboru s daty pro načtení. Po jeho otevření program nejprve zkontroluje "Kódy zboží" (ověří existenci všech kódů obsažených v načítaném souboru a pokud zjistí nové, vybídne vás k jejich založení) a následně zobrazí v okně "Nové karty v souboru" ještě nepřiřazené karty. Pokračujte volbou Ok, tím se načtou tyto nově nalezené "tankovací" karty do "Seznamu karet".

 

Přiřazení karty vozidlu v rámci Načítání souboru

 

Na záložce Přiřazení tankovacích karet lze jednoduše pouhým přetažením myší přesunout odpovídající kartu z okna Seznam nepřiřazených karet do okna Seznam vozidel a "upustit" jí na příslušném vozidle.

 

Pro hromadné spárování máte též možnost využít funkce "Automaticky spárovat". Pro správné spárování je v tomto případě nutná shoda "Identifikátoru karty" a registrační značky vozidla evidované v programu SPZ.

 

Karty je možné přiřadit též k jednotlivým uživatelům. Evidence karet na uživatele je z hlediska přiřazení nákladů k jednotlivým vozidlům poměrně nepraktická, v dnešní době se již moc nepoužívá.

 

Přiřazení karty vozidlu v rámci Karty vozidla

 

Druhá možnost, jak přiřadit tankovací kartu k vozidlu, je otevřít Kartu vozidla a na záložce Karty PHM opět pouhým přetažením myší přiřadit vozidlu odpovídající platební karty.

 

Načtení požadovaných karet

 

Po přiřazení karet vozidlům a návratu na první záložku Soubor již před sebou vidíte nabídku karet, kterou máte možnost ze souboru načíst. Požadované karty označíte pomocí zaškrtávacího políčka Načíst a volbou Načíst označené karty nebo Načíst servisní poplatky provedete načtení vybraných údajů do programu a rozdělí údaje k jednotlivým vozidlům .

 

Obsah otevřeného souboru

 

Záložka Obsah otevřeného souboru umožňuje prohlídku právě otevřeného souboru ještě před samotným načítáním. Zobrazení dat je možné upravit dle potřeby např. pomocí nastavení vzhledu tabulek, třídění záznamů v tabulkách a filtrů a vyexportovat pro další zpracování.

 

Evidence načtených souborů

 

Záložka Evidence načtených souborů slouží pro zpětnou kontrolu uskutečněných načítání.

———————————————————————

 

Odstranění duplicit

 

Přes veškerou opatrnost a pečlivost se může stát, že dojde k nechtěnému opakovanému načtení údajů o provedených platbách pomocí platební karty. V tom případě není třeba pracně dohledávat a odmazávat duplicitně nahrané nákladové položky. V menu Nástroje - Odstranění duplicit lze použít funkci Náklady a s její pomocí se dají duplicitní položky rychle a spolehlivě odstranit.