Náklady na 1 km

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady na 1 km

 

Nachází v menu Statistika - Náklady na 1 km.

 

Jestliže potřebujete porovnat náklady na provoz různých typů vozidel, nebo prostě zjistit, kolik vás opravdu stojí ujetý kilometr, potřebné informace najdete v této statistice.

 

Ve spodní části okna je třeba zvolit sledované období a potvrdit volbou "Spočítat". V tabulce jsou zobrazeny údaje o provozu všech vozidel, ke kterým má přihlášený uživatel přístupové právo. Ke každému vozidlu zobrazí základní informace (SPZ, řidič, středisko, atd.) a podrobný rozpis s informacemi o nákladech na pohonné hmoty, ostatní náklady a celková hodnota.

 

Na záložce "Skupiny nákladů" si můžete vybrat, jaké nákladové skupiny budou zahrnuté ve výpočtu.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.