Globální náklady

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Globální náklady

 

Na rozdíl od zápisů nákladových položek vždy konkrétnímu vozidlu tato databáze umožňuje evidovat nákladové položky, které jsou společné všem vozidlům v rámci firmy. Přístup k databázi naleznete v menu Náklady - Globální náklady. Pro zadávání se používá stejný formulář jako u běžných nákladových položek.