Náklady uživatele

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady uživatele

 

Databázi pro evidenci nákladů uživatele lze vyvolat z menu Náklady - Náklady uživatele nebo zkratkovou klávesou Alt+Q.

 

Zde můžete evidovat veškeré náklady, které měl zaměstnanec v souvislosti s pracovním výkonem, ale nejsou evidované v cestovních náhradách (nejsou součástí pracovní cesty). Náklady uživatele se tisknou v přehledu "Souhrn za uživatele", případně je samozřejmě možné je exportovat do Excelu pro další zpracování.