Kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavení běžné knihy jízd

 

Nachází v menu Nástroje - Kniha jízd.

 

Zde je možné nastavit základních parametry pro práci s knihou jízd. Každý uživatel si sám sobě může nastavit chování volitelných parametrů programu.

 

Vkládat vzdálenosti - je možno ujetými kilometry se zapnutým automatickým přepočtem tachometru (viz karta vozidla). Pro nastavení správné výchozí hodnoty tachometru použijte funkci "Přepočet tachometru" (nebo klávesa F8). Po nastavení správné výchozí hodnoty doporučujeme záznamy uzamknout. Případně je možné vkládat ujeté kilometry počátečním a konečným stavem tachometru.

 

Karta jízdy - na výběr je zjednodušená pro rychlé vkládání nebo komplexní, která umožňuje zadávat / měnit všechny údaje o jízdě (řidič, středisko, země, ...), včetně zápisu nákladových položek a poznámek k jízdě. Přepínání mezi kartami je možné i přímo při vkládání jízd.

 

Přednastavený řidič při vkládání jízdy - u jízdy bude přednastavený buď uživatel, který je zapsaný v kartě vozidla nebo uživatel, který je do programu aktuálně přihlášený (řidiče u jízdy je možné později samozřejmě měnit).

 

Nabízet datum - při vkládání jízdy si můžete vybrat jaké datum vám program nabídne - dnešní, datum jízdy na které je zvýrazněná (vybraná) v knize jízd nebo žádné.

 

Nabízet jízdu zpět - při uložení zadané jízdy může program následně "připravit"  jízdu zpět.

 

INS vloží jízdu z - při vkládání nových jízd do knihy bude po stisku klávesy Insert zobrazena odpovídající databáze jízd s možností vybrat a použít již dříve definovanou jízdu. Nejdříve je potřeba zobrazit knihu jízd vybraného vozidla, následně stisknout Insert a ze zobrazené tabulky "dvojklikem" na vybraném záznamu zobrazit vyplněnou kartu jízdy.

 

Přepočet stavu nádrže - přičítat teoretické zbytky v nádrži k čerpání - zde je možnost nastavit požadovaný postup výpočtu funkce Přepočet stavu nádrže v Běžné knize. Vzhledem k tomu, že není známá skutečná spotřeba, jedná se o teoretický výpočet.