Nastavit barvu jízdám

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavit barvu jízdám

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Nastavit barvu jízdám.

 

Formulář má dvě záložky - Parametry a Jízdy. Po zadání požadovaných parametrů, časového období kliknutí na "Vyhledat" se na záložce Jízdy zobrazí všechny jízdy odpovídající zadaným podmínkám.

 

Ve spodní části okna je možnost zvolit barvu a kliknutím na "Nastavit barvy jízdám" se u všech jízd nastaví v běžné knize zvolená barva.