Noční jízdy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Noční jízdy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Noční jízdy.

 

Po zadání roku, měsíce a výběru zdroje dat získáte informace o tom, které jízdy začaly nebo skončily mimo nastavené časy (Čas 1 a Čas 2).

 

Data se zobrazí automaticky při změně vstupních parametrů.