O aplikaci

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

O aplikaci

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - O aplikaci .

 

Použitím této funkce se zobrazí následující informace:

 

jaká licence programu SPZ je aktivována

kolik vozidel (zařízení) je v programu evidováno a kolik je možné ještě přidat (aktuální využití licence)

datum vydání verze programu a číslo verze

použitý SQL server včetně názvu instance

použitý operační systém

 

Tlačítko Zjistit novou verzi zjistí dostupnost aktualizace (update pro daný rok, je nutné připojení k internetu). Pokud je k dispozici novější verze programu, je možné provést automatickou aktualizaci.Pro provedení aktualizace doporučujeme pozastavit antivirový program (pokud se používá). Tento postup lze použít u lokální instalace programu (návod na síťovou instalaci je na www.milk.cz). Funkce je dostupná pouze pro "Administrátora".

 

Kompletní informace k aktuálním verzím programů, popis změn, návody na instalaci a aktualizace najdete na www.milk.cz.

 

Poznámka:

 

Základní údaje o instalované verzi programu naleznete v horní liště okna s programem.