Obnovit nastavení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Obnovení původního nastavení

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Obnovit nastavení.

 

V případě potřeby lze pomocí této funkce vrátit vzhled programu do původní podoby. Jedná se třeba o velikosti oken, řazení sloupců v tabulkách, původní struktura sloupců v tabulkách atd. Po použití této funkce je třeba ukončit program, "Obnovení nastavení" se projeví až při dalším přihlášení.

 

Pokud nastavení obnovíte jako Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe. Proto doporučujeme pracovat s programem jako uživatel (s příslušnými právy), nikoliv jako Administrator.