Místa odjezdu a příjezdu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Místa odjezdu a příjezdu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Místa odjezdu a příjezdu.

 

Po zadání roku, výběru příslušné knihy jízd a kliknutí na "Vyhledat" se v tabulce zobrazí jízdy, u kterých nenavazuje místo příjezdu a odjezdu.

 

"Dvojklikem" na řádku se zobrazí příslušná kniha jízd v místě, kde je chybný stav.