Odstranění duplicit

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Odstranit duplicitní položky

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Odstranění duplicit.

 

V případě, že je nedopatřením opakovaně načten soubor o platbách platebními kartami, Excelový soubor s daty nebo je třeba opakovaně provedena některá z možností kopírování dat, je potřeba duplicitní položky smazat. Dohledání duplicitní záznamů u většího počtu záznamů může být složité a zdlouhavé.

 

S pomocí funkce Odstranit duplicitní položky stačí kliknout myší na zvolenou položku:

 

Náklady

Běžná kniha

GPS kniha

Testovací kniha

 

Všechny duplicitní záznamy budou hromadně odstraněny.

 

Upozornění:

I když se všechny takto smazané položky uloží do "Smazaných záznamů, důrazně doporučujeme před použitím této funkce provést archivaci dat.