ONI system PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

ONI system PHM

 

Tyto funkce slouží pro porovnání nákupů PHM s údaji zaznamenanými ve vozidle. Jsou dostupné pouze ve verzi SPZ ONI. Podmínkou pro správné fungování je instalace GPS jednotek ONI system a jejich napojení na sběrnici ve vozidle (CAN).

 

Přírůstky v nádrži

 

Zde se ke každému vozidlu zobrazí přírůstky v nádrži (tankování) tak, jak je zaznamenala sběrnice ve vozidle (CAN).

 

Vyhodnocení přírůstků/ztrát

 

Funkce porovná u každého vozidla přírůstky v nádrži s nákupy PHM evidovaní v nákladech (Pouze PHM).

 

Výsledkem je tabulka, kde jsou červeně zvýrazněná vozidla, u kterých nesouhlasí záznam z CAN sběrnice s čerpáním evidovaným k vozidlu. Zeleně označené záznamy jsou v pořádku, černě jsou nenalezená čerpání (chybí v nákupech PHM) a červeně záznamy, u kterých nesouhlasí množství pohonných hmot nebo čas tankování (přírůstku).

 

Ve spodní části okna si nastavíte rok a měsíc kontrovaného období a dále toleranci času nákupu a množství nakoupených pohonných hmot.